Obsługa techniczna

CENTRÓW HANDLOWYCH i wspólnot

OFERTA

1
Odbojnice nierdzewne

Odbojnice nierdzewne to jedne z najbardziej typowych odbojnic, znajdujących zastosowanie we wszelkich powierzchniach handlowych gdzie odbywa się ruch wózków sklepowych i transportowych.  

2
Uszczelnienia przejść PPOŻ

Przejścia ppoż to elementy wbudowane do budynków, które mają zapewnić zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych rur, kabli elektrycznych

3
Dylatacje

Dylatacje wykonuje się po to, by zapobiegać niszczeniu posadzki lub innych elementów konstrukcyjnych, odkształceniom paneli oraz ich zarysowaniu

4
Odwodnienia liniowe

Rozwiązanie to można zastosować w nowo powstających oraz użytkowanych budynkach, zyskując trwałe, bezobsługowe i skuteczne odwodnienie powierzchni o dowolnym metrażu.

1
Obsługa techniczna

Oferowany przez nas zakres prac obejmuje obsługę wszystkich instalacji występujących na obiekcie

3
Prace modernizacyjne / rozbudowa

W ramach współpracy z Dyrekcją danego obiektu, bądź poszczególnymi najemcami prowadzimy prace modernizacyjne instalacji technicznych.

4
Przeglądy wymagane prawem

Jesteśmy w stanie wykonać wszystkie wymagane prawem przeglądy poszczególnych instalacji bądź budynku.

2
Obsługa techniczna wspólnot

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obiekty budowlane muszą być utrzymane we właściwym stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu ich użytkowania.